Summer Exhibition and Auction Join the Friends About the Friends Friends Activities Contact the Friends

The Association of Friends of the Glynn Vivian Art Gallery

Cymdeithas Cyfeillion Oriel Gelfyddyd Glynn Vivian

Anyone who's been to Swansea's Glynn Vivian Art Gallery knows that it's a special place, with its rich collections, absorbing exhibitions, lively activities and fine historic building. Anyone who knows it well can't fail to fall in love with it. If you're a Glynn Vivian lover, the Friends of the Glynn Vivian is the place for you.

The Association of Friends is a registered charity established in 1958 and exists to support the Gallery, in many different ways. We:

  • help the Gallery add new items to the collections
  • raise money to promote educational and community activities
  • make regular awards to leading Welsh artists and young, emerging artists
  • share knowledge about the Gallery and art in general

Each year we arrange a full programme of talks by artists and art experts, trips, and other events for Friends members. And we make sure we have plenty of fun, too.

To help the Gallery make the most of its moderised and extended building, due to reopen later this year, we've launched our Glynn Vivian 2016 Fund!. Please consider making a donation to the Fund, and being part of the celebrations!

Lle arbennig yw Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe – fel y gŵyr unrhyw un sydd wedi ymweld â hi a phrofi ei chasgliadau cyfoethog, ei harddangosfeydd diddorol, ei gweithgareddau bywiog a'i hadeilad hardd, hanesyddol. Nid allai unrhyw un sy'n gyfarwydd â'r Oriel ond yn cwympo mewn cariad â hi.

Os ydych chi'n caru'r Glynn Vivian, wedyn Cymdeithas Cyfeillion Oriel Gelfyddyd Glynn Vivian, a sefydlwyd yn 1958, yw'r lle i chi. Nod y Cyfeillion, sy'n elusen gofrestredig, yw cynorthwyo'r Oriel, mewn sawl ffordd. Rydym yn:

  • helpu'r Oriel i ychwanegu eitemau newydd i'r casgliadau
  • codi arian i hyrwyddo gweithgareddau addysgol a chymunedol
  • dyfarnu gwobrau i artistiaid blaengar ac ifanc, addawol yng Nghymru
  • rhannu gwybodaeth am yr Oriel a chelf yn gyffredinol

Bob blwyddyn trefnwn ni raglen lawn o sgyrsiau gan artistiaid ac arbenigwyr celf, teithiau a digwyddiadau eraill i'r aelodau. Ac wrth wneud hynny rydym yn gwneud yn siŵr y cawn ni digon o hwyl.

Er mwyn helpu'r Oriel wneud y gorau o'i adeilad, wedi'i ailwampio a'i estyn, fydd yn ailagor yn nes ymlaen eleni, lansiodd y Cyfeillion y Gronfa Glynn Vivian 2016!. A wnewch chi ystyried rhoddi arian i'r Gronfa a bod yn rhan o'r dathliadau?

Andrew Green

Chair of The Friends of the Glynn Vivian
Cadeirydd Cyfeillion y Glynn Vivian

© Friends of the Glynn Vivian Art Gallery 2016 | Reg. Charity No. 516492