Suzanne Bosman (The National Gallery / Yr Oriel Genedlaethol)

The story of how works of art in London galleries were stored underground in Wales to avoid war damage / Sut cafodd gweithiau celf o orielau yn Llundain eu cadw dan ddaear yng Nghymru i’w cadw rhag difrod.

In association with the Friends of the Glynn Vivian Art Gallery / Ar y cyd gyda Chyfeillion Oriel Glynn Vivian

Saturday 2 April / Dydd Sadwrn 2 Ebrill  2:00pm

Dylan Thomas Centre Theatre / Y Theatr, Canolfan Dylan Thomas

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb