The Two Josef Hermans

24th  February 2024

13.00 Reception and meet the artists participating in the ‘Where to Now’ exhibition
Studio Griffith, Basement of Dynevor Campus, Swansea College of Art.
14.30 David Herman Talk: The Two Josef Hermans
Lecture theatre, Glynn Vivian Art Gallery

In the Friends of the Glynn Vivian talk David Herman, son of the artist Josef Herman, will talk about the two very different phases of Josef’s career in Britain. He arrived in Glasgow as a refugee in 1940 and during the war his work consisted of mainly drawings and paintings of memories of Jewish life in Poland, what he called ‘Memory of Memories’. Then he moved to Ystradgynlais in 1944 and found a completely different subject: coal miners in South Wales. He didn’t just find a new subject, which made his name in Britain, but he also found a new palette and a completely new technique, monument images of working men and women, usually set against a brilliant sunset. Why did he need to find a new voice? And how did he reinvent himself as an artist?

This talk coincides with an exhibition of the Miners panels by Josef Herman (1951) at the Glynn Vivian Gallery and ‘Where to Now?’ an exhibition at Studio Griffith, Swansea College of Art, Dynevor Campus, where Herman’s work will be displayed alongside Fine Art winners of the Josef Herman Foundation Art Award in Memory of Carolyn Davies. There is also an exhibition of Herman’s work from the archive at The Welfare in Ystradgynlais.

 


Y Ddau Josef Herman

24 Chwefror 2024

13.00 Derbyniad yn Stiwdio Griffith, Campws Dinefwr, Coleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant (Cwrdd ag Artist yr Arddangosfa I Ble Nawr?)
14.30 Darlithfa Oriel Gelf Glynn Vivian ar gyfer sgwrs David Herman

Yn sgwrs Cyfeillion y Glynn Vivian bydd David Herman, mab yr artist Josef Herman, yn sn am y ddau gyfnod gwahanol iawn yng ngyrfa Josef ym Mhrydain. Cyrhaeddodd Glasgow fel ffoadur yn 1940 ac yn ystod y rhyfel roedd ei waith yn bennaf yn cynnwys darluniau a phaentiadau o atgofion o fywyd Iddewig yng Ngwlad Pwyl, yr hyn a alwodd yn Memory of Memories (Atgof yr atgofion). Yna symudodd i Ystradgynlais yn 1944 a dod o hyd i bwnc hollol wahanol: glowyr De Cymru. Nid yn unig y daeth o hyd i bwnc newydd, a wnaeth ei enw ym Mhrydain, ond hefyd daeth o hyd i balet newydd a thechneg hollol newydd, delweddau cofebion o ddynion a merched sy’n gweithio, fel arfer wedi’u gosod yn erbyn machlud gwych. Beth oedd y rheswm iddo angen dod o hyd i lais newydd? A sut y gwnaeth ail lunio ei hun fel arlunydd?

Maer sgwrs hon yn cyd-fynd ag arddangosfa o baneli Miners Herman 1951 yn y Glynn Vivian Gwaith Herman ochr yn ochr ag enillwyr o Gelf Gain Gwobr Celf Sefydliad Josef Herman er cof am Carolyn Davies yng Ngholeg Celf Abertawe dan y teitl I Ble Nawr? Arddangosfa o waith Herman or Archif yn Neuadd Les Ystradgynlais.